Ilustratīva atskaite par biedrības „9 Arodi” darbību 2018./2019.

kontakti

 

Aktivitāšu apraksts hronoloģiskā secībā:

 Biedrība „9 Arodi” vienotais reģistrācijas Nr. 40008275700 ir dibināta 12.04.2018

Izraksts no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Lēmuma Nr. 6-24/60643 ar kuru tā notārs nolēma:

1) Ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā biedrību "9 Arodi" kā nodokļu maksātāju, piešķirot vienoto reģistrācijas numuru 40008275700 un vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikatoru LV18ZZZ40008275700.

2) Par biedrību ierakstīt biedrību un nodibinājumu reģistrā šādas ziņas:

1. juridiskā adrese: Limbažu nov., Limbaži, Pasta iela 6

2. mērķis: Nodrošināt tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā identificēšanu, dokumentēšanu, pētniecību, aizsardzību, attīstību, popularizēšanu, vērtību nostiprināšanu, iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, izmantojot arī formālo un neformālo izglītību. Nodrošināt formālo un neformālo izglītību visos vecuma posmos. Iekļauj arī mūžizglītību. Sniegt nekomerciālu atbalstu iekļaujošas nodarbinātības un iekļaujošas darba vides veidošanā, palielināt iedzīvotāju, īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu un tālāk no darba tirgus esošo personu, integrācijas iespējas un konkurētspēju darba tirgū un iekļaušanos sabiedrībā.

3. datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu: 08.04.2018.

4. izpildinstitūcija: Linda Bēce, personas kods 120676-10603, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi;

Inga Blauberga, personas kods 120157-10610, ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi.

5. Biedrības darbības joma: nodarbinātības veicināšana; izglītība; tautas māksla un nemateriālais mantojums.

6. Reģistrēt paziņojumu, ka juridiskās personas patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams.

 

Biedrība „9 Arodi” 2018.gadā laika periodā no marta līdz novembrim realizēja Limbažu pašvaldības atbalstītu projektu „Pirmais arods – Jostu aušana” Projekta ietvaros tika iegādāta saliekama nojume un inventārs jostu aušanas tehnikām bez stellēm, kā arī tika izstrādāta jostu aušanas apmācību programma, novadītas 17 nodarbības, kurās pavisam kopā nostrādājām 114 stundas un apmācījām 28 dalībnieces.

 30.jūnijs līdz 8.jūlijs „9 Arodi” piedalījās Latvijas 100gades dziesmu un deju svētku gada tirgū Rīgā Vērmanes dārzā. Mūsu biedrībai bija svarīgi izlikt tautas apskatei biedru darinātos lakatus, segas, galdautus, jostas, rotas un citus darinājumus – un saprast – vai šāda veida rokdarbi vēl kādu interesē. Tirgus bija veiksmīgs un mūsu daiļamata meistaru darbi tika izpirkti jau pirmajās dienās. Visas Dziesmusvētku nedēļas garumā stāstījām interesentiem par biedrību „9 Arodi” un protams arī par iespēju piedalīties mācību nodarbībās un apgūt jostu aušanas prasmes. Dalījām mūsu bukletiņus un pierakstījām aktīvos interesentus. Mācību grupu Rīgā organizēsim nākamajā gadā. Informēšanas procesā piedalījās Linda Bēce, Inga Blauberga, Dimatere Reklaite, Māra Eglīte un Rūta Legzdiņa.

Lasīt pilnu atskati PDF formātā: