1.Arods-jostu aušana

1.projekts2018.gads - Limbažu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursam

Projekta nosaukums: „1.Arods-jostu aušana”

Realizācija - 2018.gads no jūnija līdz oktobrim.

Projekta mērķi un uzdevumi:

  • Izveidot jostu aušanas neformālās izglītības programmu, kas paredzēta dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, lai piedāvātu brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas Limbažu novadā.
  • Izveidot „Amatu mājas” piedāvājumu skolām un bērnudārziem - veicinot jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un parādot amatniecības karjeras izvēles iespējas;
  • Rokdarbiem nepieciešamo materiālu un aprīkojuma iegāde:
  • Linu diegi; Vilnas dzija; Celu galdiņi; Jostu šķieti; Lampa-lupa
  • Baltas viegli saliekamas nojumes 3*3m iegāde (Pielikumā cenu aptauja) nepieciešama dalībai pilsētas svētkos (kur jau vairākus gadus mūsu dalībnieces ierāda audēju amatu interesentiem – vedam stelles uz norises vietu un aužam jostas – ļaujam pasākuma apmeklētājiem to izmēģināt un šovasar aicināsim līdzdarboties biedrības darbībā).
  • Informatīva bukleta izdošana – izdalīšanai pilsētas svētkos, gadatirgu laikā u.c. pasākumos. Iedzīvotāju informēšanai par biedrības „9 Arodi” darbību.

Projekta kopējās izmaksas 2348,50 eur tajā skaitā - Limbažu novada piešķirtais līdzfinansējums 698.50 eur)

Par mums

futter parmumsPulcēšanās Limbažos Pasta ielā 6 – biedrības „Saulesrits” telpās aizsākās ar dažu interesentu vēlmi apgūt tautisko – etnogrāfisko jostu aušanu. Uzaicinājām daiļamatu meistari Dimateri Reklaiti – lai ierāda pamatus un lēnām apguvām jostu aušanas iemaņas. Pamazām radās vajadzība pēc stellēm  un Linda Bēce organizēja vairāku steļļu iegādi, lai gribētājas var pamainīties. Pirmajā gadā mācoties jostu aušanas prasmes - mēs noaudām 12 jostas.  Otrajā gadā jau varējām iekārtot nelielu izstādi Limbažu bibliotēkas telpās: Trešajā gadā jau varam sacensties meistarībā. 

Seko mums Facebook

Kontakti

kontakti

Biedrība „9 Arodi”
Nr. 40008275700
dibināta 12.04.2018
Limbažu nov., Limbaži, Torņa iela 1, LV-4001
Bankas konts – biedru naudām un ziedojumiem:
A/S Paysera LT; Konts: LT983500010003543619

Biedrības vadītājas:
Linda Bēce +371 22008808
Inga Blauberga +371 26159458
9arodi@gmail.com