2.Arods – cimdu adīšana

Cimdu adīšana

jostas1

2.projekts 2019.gads - Limbažu novada pašvaldības finansētā nevalstisko organizāciju projektu konkursam

Projekta nosaukums: „2.Arods – cimdu adīšana”

Realizācija - 2019.gads no jūnija līdz decembrim.

Projekta mērķi un uzdevumi:

Projekta mērķis:

Cimdu, puscimdu un mauču adīšanas neformālās izglītības programmas izveide dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, lai piedāvātu brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas Limbažu novadā.

             Veicināt Limbažu iedzīvotāju (īpaši, senioru, bezdarbnieku un personu ar invaliditāti) nodarbinātību, attīstīt alternatīvas nodarbinātības iespējas, socializāciju un iesaistīšanos sabiedrībā. Attīstīt rokdarbu apmācības iespējas – tādejādi sekmējot Limbažu novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos. (Mums šo 4 gadu laikā ir vairāki spilgti piemēri, kad atnāk vientuļš, emocionāli sagrauts sirmgalvis ar visām depresijas pazīmēm, un iesaistoties rokdarbu aktivitātēs – aizraujas, iegūst jaunu motivāciju, iespējas un prieku par paveikto. Tā jau īsā laikā esam piedzīvojuši vairāku mūsu biedrības biedru atveseļošanos, dzīvesprieka un dzīves jēgas atgūšanu.)

Informēt Limbažu novada iedzīvotājus par iespēju darboties biedrībā „9 Arodi” un iespēju apgūt dažādas prasmes.

Lai veicinātu informācijas vieglāku pieejamību - izveidot biedrībai „9 Arodi” savu interneta mājas lapu

 

Aktivitātes:

  1. Izveidot cimdu, puscimdu un mauču adīšanas un dekorēšanas neformālās izglītības programmu, kas paredzēta dažādām iedzīvotāju sociālajām grupām, lai piedāvātu brīvā laika pavadīšanas dažādošanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas Limbažu novadā.
  2. Apmaksāt vieslektoru darbu un ceļa izdevumus – projekta ietvaros paredzēts noorganizēt 10 nodabības par cimdu, puscimdu un mauču adīšanu un dekorēšanu. (programmas plāns pielikumā Nr.2)
  3. Izveidot „9 Arodu” piedāvājumu tūristiem un skolām - veicinot jauniešu nodarbinātību, profesionālo orientāciju un parādot amatniecības karjeras izvēles iespējas; Savukārt tūristiem radot izpratni par latviešu tautas amatniecību, saglabātajām tradīcijām un kultūrvēsturisko mantojumu.
  4. Rokdarbiem nepieciešamo materiālu un aprīkojuma iegāde:

Kvalitatīvu adīšanai nepieciešamo materiālu iegāde 10 personu vienlaicīgai apmācīšanai.

  1. Salokāma galda iegāde iegāde – mācību procesa nodrošināšanai, jo lielākā daļa rokdarbu arodu ir veicami sēžot pie galda – līdz ar to šis pirkums būtu svarīgs arī ilgstošas darbības nodrošināšanai.
  2. Informatīvu bukletu izdošana – izdalīšanai pilsētas svētkos, gadatirgu laikā u.c. pasākumos. Iedzīvotāju informēšanai par biedrības „9 Arodi” darbību un septembrī paredzētajām mācību nodarbībām.
  3. Mājas lapas izveide biedrībai „9 Arodi” – projekta ietvaros paredzēts iegādāties domēnu 9arodi.lv, izveidot vienkārši apkalpojamu, informatīvu mājas lapu, apmaksāt mājas lapas uzturēšanu uz servera un apkalpošanu pirmajam gadam.

 

Projekta mērķauditorija:

Limbažu novada iedzīvotāji, kuri interesējas par rokdarbiem. Seniori, iedzīvotāji ar invaliditāti, bezdarbnieki un citi, kurus interesē apgūt kādu rokdarbu arodu, aizpildīt savu brīvo laiku, attīstīt jaunu vai citu nodarbošanos, gūt jaunas iemaņas un prasmes. Kā arī tie, kurus interesē iespēja realizēt savus radītos rokdarbus.

Sākot ar jūliju rokdarbus iemēģināt varēs tūristi, bet sākot ar septembri arī skolēnu grupiņas – mācību procesa dažādošanai.

Projekta kopējās izmaksas 3278,- eur tajā skaitā - Limbažu novada piešķirtais līdzfinansējums 999.60 eur

Informācija par projektu PDF

Aktuālie nodarbību laiki

Par mums

futter parmumsPulcēšanās Limbažos Pasta ielā 6 – biedrības „Saulesrits” telpās aizsākās ar dažu interesentu vēlmi apgūt tautisko – etnogrāfisko jostu aušanu. Uzaicinājām daiļamatu meistari Dimateri Reklaiti – lai ierāda pamatus un lēnām apguvām jostu aušanas iemaņas. Pamazām radās vajadzība pēc stellēm  un Linda Bēce organizēja vairāku steļļu iegādi, lai gribētājas var pamainīties. Pirmajā gadā mācoties jostu aušanas prasmes - mēs noaudām 12 jostas.  Otrajā gadā jau varējām iekārtot nelielu izstādi Limbažu bibliotēkas telpās: Trešajā gadā jau varam sacensties meistarībā. 

Seko mums Facebook

Kontakti

kontakti

Biedrība „9 Arodi”
Nr. 40008275700
dibināta 12.04.2018
Limbažu nov., Limbaži, Torņa iela 1, LV-4001
Bankas konts – biedru naudām un ziedojumiem:
A/S Paysera LT; Konts: LT983500010003543619

Biedrības vadītājas:
Linda Bēce +371 22008808
Inga Blauberga +371 26159458
9arodi@gmail.com